O nás

Jsme advokátní kancelář se sídlem v Bratislavě a Praze, která se od roku 2017 specializuje na poskytování komplexních právních služeb pro korporátní klientelu.

Náš tým má bohaté zkušenosti v celém spektru právních oblastí s bezprostředním významem pro podnikatelský sektor, zejména v oblasti obchodního a občanského práva, práva nemovitostí, duševního vlastnictví včetně ochranných známek a licencí, regulace podnikání a pracovního práva.

Mezi nejběžnější právní služby, které poskytujeme našim klientům, patří právní poradenství v obecných obchodních záležitostech, příprava a revize smluvní dokumentace, korporační změny a zápisy do příslušných rejstříků, majetkové transakce (M&A), likvidace společností, správa pohledávek, zastupování klientů v soudních a arbitrážních sporech a jiné.

Naše služby poskytujeme v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Zápisy do RPVS

Rejstřík partnerů veřejného sektoru (register partnerov verejného sektora neboli zkráceně RPVS) je speciálním veřejným registrem, do kterého se zapisují osoby obchodující se slovenskými subjekty veřejného sektoru, např. s ministerstvy, úřady, obcemi nebo státem či obcí řízenými společnostmi, přičemž zápis do tohoto rejstříku může zajistit jenom takzvaná oprávněná osoba jakou je advokát nebo notář.

Nejčastěji se tak do RPVS zapisují podnikatelé, kteří se chtějí podílet na veřejných zakázkách v pozici hlavního dodavatele nebo subdodavatele, osoby ucházející se o dotaci z veřejných zdrojů nebo osoby nakupující od subjektů veřejného sektoru majetek určité hodnoty (např. nemovitost).

Rozlišujeme mezi povinným zápisem, který je vyžadován přímo zákonem, zejména v situacích, kdy hodnota určité transakce přesahuje částku ve výši 100 000 EUR nebo 250 000 EUR, a dále dobrovolným zápisem, kdy zákon zápis do RPVS sice nevyžaduje, avšak subjekt veřejného sektoru může zápis do registru partnerů veřejného sektoru označit za jednu z podmínek spolupráce. S dobrovolnými zápisy se setkáváme také tehdy, kdy samotný zapisovaný subjekt chce svým zápisem dosáhnout lepší kredibilitu ve vztahu k existujícím nebo potenciálním partnerům.

Se zápisem do RPVS je spojeno také povinné ověření identifikace tzv. konečných uživatelů výhod, tedy skutečných majitelů společnosti, kteří společnost přímo nebo nepřímo ovládají, nebo kterým z účasti na společnosti plynou určité výhody, např. právo na podíl na zisku.

Koneční uživatelé výhod se společně se společnostmi zapisují do rejstříku partnerů veřejného sektoru s tím, že jejich údaje, včetně popisu vlastnické a řídící struktury, jsou veřejně dostupné na stránkách RPVS.

Ceník

V případě zápisů do slovenského rejstříku partnerů veřejného sektoru (RPVS) naše advokátní kancelář na rozdíl od jiných právních služeb, při kterých účtujeme standardní hodinovou sazbu, spolupracuje s klientem převážně na bázi paušální odměny.

Jedná-li se o zápis společnosti s níže uvedenými parametry, cena první identifikace konečných uživatelů výhod a prvozápisu do RPVS, včetně všech souvisejících úkonů, činí 200 EUR bez DPH.

Uvedená cena platí za splnění těchto podmínek:

  • vlastnická struktura není tvořena více než 3 úrovněmi dalších mateřských společností,
  • žádnou úroveň vlastnické struktury netvoří subjekt, který by s jiným subjektem uzavřel jakoukoliv ovládací smlouvu nebo smlouvu o tichém společenství, resp. subjektem, jehož akcie/obchodní podíly by byly vloženy do svěřenského fondu (trustu),
  • klient poskytne advokátní kanceláři nezbytnou součinnost a poskytne jí požadované kopie dokladů týkajících se vlastnické a řídící struktury.

Kromě sazby za prvozápis je klientům účtována také sazba za každoroční právní servis, tedy za plnění těch povinností, které vyžaduje přímo zákon.

Kontakt

Máte-li zájem o bližší informace o našich službách, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře nebo kontaktních údajů uvedených níže.

VAVRO LEGAL, s. r. o., advokátní kancelář

+ 421 949 599 009

Vysoká 5219/14
811 06 Bratislava
Slovakia

Copyright © 2024 VAVRO LEGAL, s. r. o.

Kontaktní formulář

Kliknutím na tlačítko "odeslat zprávu" potvrzujete, že jste seznámen / ná s podmínkami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na těchto stránkách