Zpět na hlavní stránku

Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatelem těchto internetových stránek je Mgr. Tomáš Vavro, advokát se sídlem Konventná 626/9, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50895206, emailový kontakt info(zavináč)ak-vavro.com (dále jen „Správce“), který je též správcem osobních údajů návštěvníků těchto stránek a osob, které se Správcem komunikují prostřednictvím elektronické pošty (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“).

Osobní údaje, které Subjektu údajů odevzdá Správci prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na těchto internetových stránkách nebo v rámci elektronické komunikace se Správcem, a sice jméno a příjmení, telefonní číslo, emailová adresa a informace o příslušnosti ke konkrétní fyzické nebo právnické osobě, ve které Subjekt údajů působí (např. informace o pracovní pozici nebo členství v orgánu společnosti), budou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), a to za účelem zodpovězení Subjektem údajů zadaného dotazu, resp. za účelem reakce na jeho zprávu, a/nebo za účelem vedení předsmluvních vztahů vedoucích k možnému uzavření smlouvy o poskytování právních služeb prezentovaných na těchto stránkách.

Právním základem zpracování těchto dobrovolně poskytnutých údajů je tedy oprávněný zájem Správce spočívající v zodpovězení dotazu, resp. v reakci na zprávu Subjektu údajů, nebo výše uvedené předsmluvní vztahy a následná smlouva se Správcem, kterou by bez poskytnutí údajů Subjektu údajů nebylo možné uzavřít.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání komunikace Správce a Subjektu údajů, nedojde-li mezi nimi k uzavření smlouvy, anebo po dobu trvání zákonem stanovených povinností Správce, tj. minimálně po dobu 10 let z důvodu povinné archivace účetních dokladů souvisejících s plněním smlouvy uzavřené mezi Správcem a Subjektem údajů.

Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen zpracovatel, který pro Správce a jeho účely zajišťuje nebo může zajišťovat sub-dodavatelské služby spojené s plněním smlouvy mezi Správcem a Subjektem údajů (např. spolupracující advokát), webhostingové služby, správu těchto internetových stránek, údržbu CRM systémů nebo vedení účetní agendy Správce.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do 3. země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených zpracovatelů.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo na přenos, právo namítat proti zpracování, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Možnost využití kontaktního formuláře umístěného na těchto internetových stránkách není určena pro osoby mladší 16 let.

Informace o používání souborů cookies

Co jsou cookies a jak fungují?

Cookies jsou malé soubory, které do počítače, mobilu nebo tabletu Subjektu údajů posílají a ukládají internetové stránky, které tento subjekt navštěvuje. Soubory cookies se ukládají do složky příslušného internetového prohlížeče, který při prohlížení internetových stránek Subjekt údajů používá. Při opakované návštěvě těchto internetových stránek internetový prohlížeč Subjektu údajů znovu načte uložené soubory cookies a odešle je zpět internetové stránce nebo prvku, který původní soubor cookie vytvořil. Tím je obvykle zajišťována správná funkčnost těchto internetových stránek.

Jak soubory cookies používá Správce?

Správce používá cookies za účelem zajištění řádné funkčnosti těchto internetových stránek (tzv. Essential cookies), soubory cookies pro analytické účely v zájmu neustálého zlepšování nastavení těchto internetových stránek - v tom také spočívá právní zájem provozovatele těchto stránek , který je právním základem zpracování cookies. Data, která Správce zpracovává na základě souborů cookies, jsou anonymní a nejsou spojovány s žádnou konkrétní osobou.

Jak je možné používání souborů cookies nastavit a zakázat?

Soubory cookies si může každý Subjekt údajů spravovat ve svém internetovém prohlížeči. Různé internetové prohlížeče mají různé postupy pro zakázání nebo povolení souborů cookies, které se obvykle nacházejí v nabídce Možnosti nebo Nástroje. Přímo v internetovém prohlížeči tak má Subjekt údajů možnost spravovat cookies týkající se základních funkcí, zlepšování internetové stránky a jejího přizpůsobování. Zakázání souborů cookies může však způsobit, že používání některých základních funkcí těchto internetových stránek nebude možné.

Jak dlouho si Správce ponechává získané informace?

To, jak dlouho si získaná data Správce ponechává, závisí vždy na příslušném typu cookies. Platnost souborů typu session cookies vyprší hned po zavření internetového prohlížeče. Trvalé soubory cookies, včetně lokálně přístupných objektů, mohou mít platnost i několik měsíců.